Xã Thạch Đỉnh triển khai hội nghị tổng kết công tác Quốc Phòng-An Ninh năm 2017
loading...
21:09 30/12/2017

Quốc Phòng - An Ninh giữ vững, góp phần ổn định chính trị, kinh tế, xã hội phát triển.

Chiều ngày 29/12/2017 tại hội trường UBND xã Thạch Đỉnh. Hội nghi tổng kết công tác Quốc Phòng-An Ninh (QP-AN) năm 2017 và triển khai nhiệm vụ QP-AN năm 2018 đã hoàn thành tốt đẹp, tại hội nghi các đại biểu đã đồng tình cao với báo cáo đánh giá tổng kết, củng như phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nghành đề ra. Năm 2017 bên cạnh những thuận lợi, thì lực lượng công an, quân sự xã nhà còn phải đối mặt với không ít những khó khăn thách thức như hệ luỵ của dự án khai thác mõ sắt Thạch Khê đã ảnh hưởng đến đời sống, tư tưởng, tâm lý, ANTT của nhân dân vùng mõ, sự cố môi trường biển kéo dài gây bức xúc trong nhân dân, các thế lực thù địch, chống phá cách mạng ngày càng có những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn.

Song với phương châm Quốc Phòng-An Ninh ổn định để phát triễn. Đảng uỷ, HĐND - UBND - UBMTTQ các đoàn thể đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cấp uỷ chính quyền từ xã đến thôn triển khai nhiều biện pháp đảm bảo vững chắc QP-AN góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, nâng cao đới sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

Đ/c Trần Mạnh Quế, Thượng tá, chính trị viên BCHQS huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

X ác định rõ vai trò, chức trách nhiệm vụ trong công tác tham mưu năm 2017 lực lượng công an, quân sự xã nhà đã đạt được một số thành tích nhất định trong đó đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QP-AN chủ động triển khai đồng bộ, nghiêm túc có nhiều đổi mới, công tác xây dựng thế trận QP toàn dân, gắn với AN nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ, cụm tuyến an toàn làm chủ đạt kết quả cao, công tác diễn tập cứu hộ, cứu nạn, phòng chống bảo lụt được các cấp ghi nhận, thường xuyên chú trọng việc kiện toàn củng cố lực lượng đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Với những kết quả đạt được Ban chỉ huy quân sự xã vinh dự nhận cờ đơn vị thi đua Quyết Thắng sau nhiều năm phấn đấu hoành thành xuất sắc nhiệm vụ, đ/c Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã được nhận danh hiệu CSTĐ.

Đ/c Ngô Văn Ngọc Bí thư Đảng uỷ, chủ tịch HĐND xã phát biểu chỉ đạo hội nghị

Hội nghị cũng nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá, soát xét lại những tồn tại yếu kém, tìm ra nguyên nhân tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm nhằm đề ra những giải pháp tổ chức thực hiện trong năm 2018 đạt hiệu quả cao nhất.

Toàn cảnh hội nghi tổng kết nhiệm vụ QP-AN năm 2017

Đ/c Ngô Văn Ngọc và Đ/c Nguyễn Văn Hồng thay mặt BTV

trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc về công tác QP-AN năm 2017

(Công Hoa)

Ý kiến bạn đọc