Thông tin chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
56/TB-UBND Thông báo về việc chỉ đạo sản xuất vụ xuân năm 2018
34/BC-UBND BÁO CÁO Tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, QP-AN 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017
01/KH-UBND KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2017
25/BC-BQL BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI
42/KH-UBND Kế hoạch phát động 100 ngày cao điểm ra quân xây dựng nông thôn mới