Ngày 17 tháng 12 năm 2017 UBND xã tổ chức tập huấn Trang thông tin điện tử
loading...
16:02 17/12/2017

Ngày 17 tháng 12 năm 2017 UBND xã tổ chức tập huấn Trang thông tin điện tử cho toàn bộ cán bộ công chức cấp xã do đồng chí Nguyễn Tuấn Vũ chuyên viên phòng Văn hóa tập huấn

Trang thôn tin điện tử

Ý kiến bạn đọc