Xây Dựng Đảng
RSS

Trường Mầm Non Thạch Đỉnh tổ chức kết nạp Đảng viên mới

Hình ảnh về Đại hội Đảng bọ xã Thạch Đỉnh khoá XXX nhiệm kỳ 2015-2020

Triển khai thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, những năm gần đây, chất lượng sinh hoạt chi bộ nông thôn ở huyện Nghi Xuân đã có nhiều đổi mới…

Kể từ khi có cán bộ huyện cùng về tham gia, buổi sinh hoạt thường kỳ ở Chi bộ Hoa Ích Lâm thuộc xã Đức Lâm (Đức Thọ) đã đạt được nhiều kết quả tích cực. mỗi kỳ sinh hoạt trở thành dịp để các đảng viên trong chi bộ...

Trong cuộc chỉnh đốn Đảng lần này, toàn dân đang mong Đảng sẽ quét sạch được các bệnh của chủ nghĩa cá nhân mà Bác Hồ đã dạy.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm tới việc rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực trong công việc của mỗi cán bộ, đảng viên. Người cũng đồng thời nhấn mạnh vai trò của công tác cán bộ trong việc...

Sáng 18/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh