Hình ảnh về Đại hội Đảng bọ xã Thạch Đỉnh khoá XXX
loading...
21:05 17/12/2017

Hình ảnh về Đại hội Đảng bọ xã Thạch Đỉnh khoá XXX nhiệm kỳ 2015-2020

anh Công Hoa

Các đ/c UVBCH Đảng bộ xã Thạch Đỉnh khoá XXIX

UVBCH Đảng bộ xã Thạch Đỉnh khoá XXX nhiệm kỳ 2015-2020

Đ/c Nguyễn Văn Thắng PBTTT HU cùng các con em, Doanh nghiệp Thạch Đỉnh về chúc mừng Đại hội

​( ảnh Công Hoa )

Ý kiến bạn đọc