MÔ HÌNH NUOI BÒ NHỐT
loading...
11:24 14/12/2017

MÔ HÌNH NUÔI BÒ NHỐT CỦA HỘ ÔNG NGUYỄN BÁ TÌNH - THÔN VĨNH HÒA

Mô hình nuôi bò nhốt hiệu quả của xã Thạch Đỉnh

Ý kiến bạn đọc