Thôn Vĩnh Hòa Xây dựng nông thôn mới
loading...
16:21 17/12/2017

Chi bộ và nhân dân thôn vĩnh hòa xây dựng nông thôn mới

Nhân dân Thôn Vĩnh Hòa

​Sáng ngày 12/11/2017 Chi bộ và nhân dân Thôn Vĩnh Hòa đã xây dựng được 150m tường rào, bvaf trồng 200 cây bóng mát

Ý kiến bạn đọc